Instagram nyereményjáték

“Alpinner Nyereményjáték” Játékszabályzat
A játék szervezője a Fruitful-Company Kft. (székhely: 7144 Decs, Szőlőhegy 1838., Cg. 17-09- 012732) nyereményjátékot hirdet az Alpinner Instagram oldalán).

A játék időtartama:

A nyereményjáték időtartama:

  1. augusztus 25. – szeptember 16.

Sorsolás: 2021. szeptember 17. csütörtök, 12:00 Eredményhirdetés a sorsolás napján történik meg. A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján elektronikus sorsolás útján választ ki 5 nyertest és 1 tartaléknyertest véletlenszerűen, amit Instagram oldalán elérhetővé tesz. A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előttük álló nyertesek nem jeleznek vissza, nem fogadják el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerülnek a játékból.

Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött Instagram felhasználó természetes személy, aki a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban. A nyeremények sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik a nyereményjáték időszakában teljesítették a nyereményjáték kiírásának feltételeit (az Alpinner Instagram oldalán a nyereményjáték posztra kattintva, kommentben elküldi a fotót arról, hogy mit csinál egy Alpinner üdítőital társaságában).

NYEREMÉNYJÁTÉK feltételei:

A játékban azok vehetnek részt, akik a poszt alá kommentelnek és fotót töltenek fel. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan kommentekért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú, témájú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. A szervező továbbá, fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

Nyeremény

5 db bruttó 7 000 Ft értékű nyereménycsomag
Szabályzat: Ide kattintva

Nyertes értesítése

A nyertest Instagram bejegyzésben értesítjük. A nyertesekkel a sorsolást követően az Instagram profiljukra küldött privát üzeneten keresztül is felvesszük a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően, a nyerteseknek a nyeremény elfogadásáról 3 munkanapon belül Instagram üzeneten keresztül vissza kell jeleznie a Lebonyolítónak, valamint meg kell adnia a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (futár részére szükséges adatok: teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám, email cím). Amennyiben a Nyertesek a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosultak, azaz mulasztásuk a nyereményről való lemondásnak minősül, és a Szervező jogosult a tartaléknyertesek részére a Nyereményt átadni. A nyertesek által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a szervezők felelősséget nem vállalnak. Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét az átvételt rögzítő fényképet a honlapon és az Instagramon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

Adatkezelés

Az adatkezelés a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény átvétel igazolásának céljából történik és az ehhez szükséges ideig tart. Mivel online sorsoló rendszer segítségével lesz kisorsolva a nyertes a bejegyzés hozzászólói közül, harmadik személy részére is elérhetők lesznek a hozzászólók felhasználói nevei. Nyeremény esetén a Szervező a megadott személyes adatokat továbbítja a szállítónak. Adatvédelmi nyilatkozatunk itt megtekinthető: Ide kattintva A nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja az Instagram, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz, az Instagram platform használatán túl.

Egyéb rendelkezések

A Szervező nem vállal felelősséget a felhasználó, nyertes mulasztásából eredő következményekért. Abban az esetben, ha a nyertest nem lehet értesíteni, vagy nem reagál az értesítésre, és amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban, határidőig nem veszi át, nyereményét elveszíti.

A nyeremény visszautasítható, de készpénzre nem váltható!

Fruitful-Company Kft. jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról.